برنامه ها:

نوع برنامه : کوهپیمایی استقامتی ، 6 و 7 شهریور
 برنامه این هفته ما صعود به قله پلنگ چال از مسیر درکه و پناهگاه پلنگ چال است.  
برنامه های آمادگی جسمانیمون هفتگی شد!   

مطالب آموزشی:

30.05.93 | آموزشی
    تاریخ برگزاری  کارگاه یک روزه ی کمک های اولیه 3/6/93.مهلت ثبت نام تا یکشنبه     
یوگا برای کوهنوردان و سنگ نوردان
یوگا برای کوهنوردان و سنگ نوردان
14.05.93 | آموزشی
 یوگا به تعادل و قدرت بدنی و تمرکز بیشتر در کوهنوردی و سنگ نوردی کمک میکند.
3-نحوه ی پوشش در برنامه های کوهنوردی...
3-نحوه ی پوشش در برنامه های کوهنوردی...
03.05.93 | آموزشی
قسمت سوم : نوع پوشش در کوهنورد
2- دلیل لزوم هم هوایی در ارتفاع - بیماری ارتفاع در کوهنوردی و راه های پیشگیری آن...

. ..