برنامه ها:

  به ارتفاع 3345 متر در تاریخ 28 آذر 93  
وقتی "منار" از زمین سربرآورد با دیدن دماوند شرمنده شد و در برابر عظمت او سرکج کرد.  

مطالب مهم:

  "پیگیری این مطالب برای اعضای گروه"، "بسیار ضروری" و "مرور آنها برای سرپرستان برنامه ها" ،"بسیار ضروری تر" می باشد.  :-)

مطالب آموزشی:

09.09.93 | آموزشی
برف کوری یا نورزدگی مشکلی برای کوهنوردان (snow blindness):        
مطلب آموزشی دوچرخه سواری
مطلب آموزشی دوچرخه سواری
08.09.93 | آموزشی
 لطفا قبل از شرکت در برنامه ی دوچرخه سواری حتما مطالعه شود...
دانستنی هایی در رابطه با صعود ها و شبمانی های زمستانی
دانستنی هایی در رابطه با صعود ها و شبمانی های زمستانی
01.09.93 | آموزشی
کوهنوردی زمستانی یعنی هنر رنج کشیدن و لذت بردن  
نوشابه ی انرژی زا آری یا خیر ؟
نوشابه ی انرژی زا آری یا خیر ؟
22.08.93 | آموزشی
طرز تهیه نوشابه ی انرژی زای ورزشی

. ..