برنامه ها:

افتتاحیه برنامه شش ماهه دوم گروه کوهنوردی هرابرز 93/7/4
محل تمرین : بند یخچال  

مطالب آموزشی:

22.06.93 | آموزشی
    تاریخ برگزاری  کارگاه یک روزه ی کمک های اولیه  پنجشه 3 مهر ماه 1393 .مهلت ثبت نام تا31 شهریور    
مقدماتی پزشکی کوهستان
مقدماتی پزشکی کوهستان
13.06.93 | آموزشی
دوره مقدماتی پزشکی کوهستان ، 20 و 21 شهریور 93 ، مهلت تا 18 هم
یوگا برای کوهنوردان و سنگ نوردان
یوگا برای کوهنوردان و سنگ نوردان
14.05.93 | آموزشی
 یوگا به تعادل و قدرت بدنی و تمرکز بیشتر در کوهنوردی و سنگ نوردی کمک میکند.
3-نحوه ی پوشش در برنامه های کوهنوردی...
3-نحوه ی پوشش در برنامه های کوهنوردی...
03.05.93 | آموزشی
قسمت سوم : نوع پوشش در کوهنورد

. ..