برنامه ها:

 در بندیخچال
نوع برنامه : کوهپیمایی استقامتی ، 6 و 7 شهریور

مطالب مهم:

نوع برنامه : کوهپیمایی استقامتی ، 6 و 7 شهریور
برنامه آمادگی جسمانی
برنامه آمادگی جسمانی برنامه های آمادگی جسمانیمون هفتگی شد!   
فراخوان
فراخوان نمایشگاه عکس کوه بانو...
چهارمین سالگرد گروه همراه با صرف افطاری

مطالب آموزشی:

30.05.93 | آموزشی
    تاریخ برگزاری  کارگاه یک روزه ی کمک های اولیه 9/6/93.مهلت ثبت نام تا جمعه    
یوگا برای کوهنوردان و سنگ نوردان
یوگا برای کوهنوردان و سنگ نوردان
14.05.93 | آموزشی
 یوگا به تعادل و قدرت بدنی و تمرکز بیشتر در کوهنوردی و سنگ نوردی کمک میکند.
3-نحوه ی پوشش در برنامه های کوهنوردی...
3-نحوه ی پوشش در برنامه های کوهنوردی...
03.05.93 | آموزشی
قسمت سوم : نوع پوشش در کوهنورد
2- دلیل لزوم هم هوایی در ارتفاع - بیماری ارتفاع در کوهنوردی و راه های پیشگیری آن...

. ..