برنامه ها:

وقتی "منار" از زمین سربرآورد با دیدن دماوند شرمنده شد و در برابر عظمت او سرکج کرد.  
مسابقات اسکای رانینگ به فروردین ماه موکول شد.برنامه ی تمرینی را از خانم قاضی وآقای بهمنی دریافت نمایید.

مطالب آموزشی:

01.09.93 | آموزشی
کوهنوردی زمستانی یعنی هنر رنج کشیدن و لذت بردن  
نوشابه ی انرژی زا آری یا خیر ؟ مسئله اینست..
نوشابه ی انرژی زا آری یا خیر ؟ مسئله اینست..
22.08.93 | آموزشی
طرز تهیه نوشابه ی انرژی زای ورزشی
دوچرخه کوهستان
دوچرخه کوهستان
21.08.93 | آموزشی
پوشش مناسب دوچرخه سواری در فصول سرد:
برای اظهار نظر علمی، دلیل علمی با ذکر منبع بیاوریم!
برای اظهار نظر علمی، دلیل علمی با ذکر منبع بیاوریم!
15.08.93 | آموزشی
انجمن پزشکی کوهستان: قرص استازولامید ( درمان و پیشگیری بیماری ارتفاع)  

. ..