برنامه ها:

18 مهر ماه 93                  
افتتاحیه برنامه شش ماهه دوم گروه کوهنوردی هرابرز 93/7/4

مطالب آموزشی:

01.07.93 | آموزشی
برگزاری دوره آموزشی "بقا در کوهستان" 11 تا 13 مهر 93
"تزریقات و کارگاه عملی کمکهای اولیه"
22.06.93 | آموزشی
    تاریخ برگزاری  کارگاه یک روزه ی کمک های اولیه  پنجشه 3 مهر ماه 1393 .مهلت ثبت نام تا31 شهریور    
مقدماتی پزشکی کوهستان
مقدماتی پزشکی کوهستان
13.06.93 | آموزشی
دوره مقدماتی پزشکی کوهستان ، 20 و 21 شهریور 93 ، مهلت تا 18 هم
یوگا برای کوهنوردان و سنگ نوردان
یوگا برای کوهنوردان و سنگ نوردان
14.05.93 | آموزشی
 یوگا به تعادل و قدرت بدنی و تمرکز بیشتر در کوهنوردی و سنگ نوردی کمک میکند.

. ..