برنامه ها:

  تلاشی دیگر برای تقویت اراده و درسی دیگر برای انسانیت این بار با صعود به قله سبلان - 6 تا 9 مرداد...
صعود به قله توچال و شب مانی در قله مورخ 2/5/93
والیبال، بدمینتون، پینگ پنگ مورخ 93.4.31

مطالب مهم:

ماه ماه رمضانه و سالگرد هرابرز نزدیک!  
نفس هایی که زندگی می بخشد ...
صعود به قله لزون ( پیش به سوی سبلان1) ٢6 و ٢7 تير ٩٣
صعود به قله لزون ( پیش به سوی سبلان1) ٢6 و ٢7 تير ٩٣        26 و 27 تیر ماه  صعود به قله لزون   اولین پیش برنامه صعود به قله سبلان  
برگزاري جلسه ی فوق العاده ی مجمع عمومی  گروه کوهنوردی هرابرز
برگزاري جلسه ی فوق العاده ی مجمع عمومی گروه کوهنوردی هرابرز برگزاري مجمع عمومی به همراه برگزاری کارگاه آموزشی CPR ( احياي قلبي و ريوي)  

مطالب آموزشی:

03.05.93 | آموزشی
قسمت سوم : نوع پوشش در کوهنورد
2- دلیل لزوم هم هوایی در ارتفاع - بیماری ارتفاع در کوهنوردی و راه های پیشگیری آن...
1-تغذیه ی مناسب در کوهنوردی
1-تغذیه ی مناسب در کوهنوردی
25.04.93 | آموزشی
  قسمت اول : برنامه ی تغذیه در کوهنوردی  
ویژگی های گزارش نویسی در برنامه های گروه کوهنوردی هرابرز:
ویژگی های گزارش نویسی در برنامه های گروه کوهنوردی هرابرز:
10.04.93 | آموزشی
  ویژگی های یک گزارش برنامه در گروه کوهنوردی هرابرز:

. ..